Podmienky ochrany osobných údajov

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2 Všetky informácie, ktoré pri spolupráci Užívateľ uvedie, sú dôverné a Prevádzkovateľ bude s nimi tak zaobchádzať. Ak Prevádzkovateľovi k tomu nedá Užívateľ písomný súhlas, údaje o ňom nebude iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú mu môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho Užívateľ neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho Tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

9.3 Podrobné informácie o tom, ako Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje svojich Užívateľov (Spotrebitelia, zákazníci) pri využívaní služieb E-shopu sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.10 Cookies

10.1 Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že spracováva súbory cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas.

10.2 Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu 3 rokov od posledného od poslednej aktivity Užívateľa na E-shope.

10.3 Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti.

Späť do obchodu